Než skončí válka / До кінця війни

Uvedení inscenace "Než skončí válka" v brněnském HaDivadle doplnila vizuální fotografická intervence. Soubor portrétů a proces jeho transformace od stylizovaného k prožitému nabídl divákům s pomocí zkušenosti získané při zhlédnutí představení sdílet rozpětí individuálních emotivních a mentálních prostorů aktérů a také jejich možné interpretace v rozsahu od vlastní sebereflexe až po současný celospolečenský diskurz. Pohled od přirozeného a ideálního k reálnému a naléhavě aktuálnímu pak nabízejí kurátorované mikropříběhy sestavené z osobních fotografií pořízených samotnými aktéry inscenace. Ty ve vybraných liniích předkládají naléhavé sdělení se společným jmenovatelem. Příběh, který je zatím bez konce...

Koncepce, fotografie a video: Marek Malůšek
Portrétovaní: Artem Afanasjev, Valerija Bojčenko, Illja Borzenko, Anna Nedaškovska, Max Nowotarski a Julianna Papp
Produkce: HaDivadlo a Anna Stránská
Dokumentární inscenace "Než skončí válka / До кінця війни" v režii Maxe Nowotarského, studenta režie Divadelní fakulty JAMU původem z Ukrajiny, tvořená a hraná společně s jeho krajany, kteří přišli během válečného jara do Brna a okolí. Experti všedního dne, v jiné zemi, jejichž původní domov zůstal v zóně bitevního pole.

HaDivadlo, sezona 48: Blízkost. Kolektiv autorů – režie Max Nowotarski – dramaturgie Matěj Nytra a kolektiv – scéna Alina Bodra – hudba Jasja Sajenko – překlad Anastasiia Hoisa – fotografická intervence Marek Malůšek – premiéra 12. prosince 2022.