Bedári, režie Marie Zamora, Nová scéna, Bratislava 2019
Divadelní fotografii a spolupráci s divadelními institucemi se Marek Malůšek intenzivně věnuje více než deset let. V nedávné době spolupracoval například s Divadlem Feste, olomouckým Divadlem Tramtarie, souborem Geisslers Hofcomoedianten, brněnským HaDivadlem, Novou scénou v Bratislavě, Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, Slovenským národním divadlem a dalšími soubory. Douhodobě intenzivně spolupracuje s Městkým divadlem Zlín. Jako lektor vedl řadu workshopů a seminářů zaměřených na oblast divadelní fotografie. 
Moskyti, režie Petr Štindl, Městské divadlo Zlín, 2019
Tomáš Šulaj, Dva úplně nazí muži, režie Lukáš Kopecký, Slovácké divadlo, 2019
Svatba, režie Anna Petržalková, Slovácké divadlo, 2014
Kříž u potoka, režie Martin Františák, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 2018