Vizuál 78. sezony Městského divadla Zlín
Kompletní sada šesti divadelních plakátů titulů hlavní velké scény, pěti dalších inscenací uvedených ve studiu Z a dalších prostorech Městského divadla Zlín v sezóně 2023 - 2024.

Návrh koncepce: Marek Malůšek, Michal Malina
Fotografie: Marek Malůšek
Grafické a typografické řešení: Michal Malina
Styling, make-up, kostýmy, rekvizity: Zdeněk Nedorost, Zdeněk Eliáš

Řešení nové série plakátů Městského divadla Zlín sjednocuje společné motto sezóny „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Plakáty jsou záměrně poznamenány nepřehlédnutelným grafickým vstupem, který v podobě základních geometrických tvarů naznačuje podoby vztahů hlavních postav jednotlivých inscenací. Tyto defekty, které doplňují a současně nabourávají fotografie či přímo figury, mají na diváka působit zneklidňujícím dojmem, klást mu otázky a být podnětem k hlubším úvahám. Vyhodnocení a výsledná volba konkrétních geometrických tvarů, jejich symbolika s ohledem na různé parametry sociálních situací a vztahů mezi postavami, byla navržena s pomocí umělé inteligence. Samotné geometrické tvary se také v podobě piktogramů stávají symboly jednotlivých dramatizací, které budou nacházet využití i v dalších aplikacích, programových brožurách a jiných propagačních materiálech. Plakáty představují tváře herců obsazených do hlavních nebo významných rolí. Při volbě stylizace a řešení fotografií jsme si nekladli za cíl vycházet z konkrétní scénografie a kostýmů. Plakáty tak tvoří svébytné dílo, které volně ilustruje jednotlivé inscenace. Fotografování probíhalo v interiérech i exteriérech. Cílem bylo portréty doplnit vhodným pozadím, které má u diváka evokovat pocit struktury konkrétního prostředí, ve kterém se portrétované postavy nachází. Pro každý portrét byl navržen specifický způsob osvětlení kombinující záblesková i pevná světla, který napomáhá prohloubit výslednou atmosféru. Tu umocňuje také barevné řešení, které vychází z charakteru situací a prostředí. Cílem bylo navrhnout Pro Městské divadlo Zlín poutavé, ale současně neotřelé řešení, sadu výrazných divadelních plakátů, které diváka zaujmou a vhodným způsobem jej seznámí s připravovanými dramatizacemi nadcházející sezóny...